което е +

  • Какво е най-Леново, плюс компютъра
    Един от лидерите в производството на компютри и лаптопи и мобилни устройства е Lenovo .... каква компания, една страна, и защо толкова бързо