произход на държавата на закона

  • Причини за възникване на състояние
    Причините за държавата. Особено появата на държавата в отделните държави. Проблемът на разбиране на причините за държавата и правото, както и преди, в съвременната наука