детето ще седи

  • Кой каза, че да живеем за сметка на жените срамувам форум
    Кой каза, че да живеем за сметка на жените са се срамувам? Гост липса на независимост през 1144 може да бъде само на деца, възрастни хора и хора с увреждания. И възрастните трудоспособни хора трябва да могат да отговарят за себе си, които те