формула налягане

налягане глава (хидростатично налягане) е равна на плътността на флуида, умножена по височината на течната колона и ускоряването на гравитацията.Тук - налягане, - течната плътност, - ускоряване на тежестта (м / сек), - височината на течната колона (дълбочината, на която тялото е преса).

Устройството за измерване на налягане - Pa (паскала).Това е количеството вектор. Във всяка точка от налягането на течността, еднакво във всички посоки. Най-често в задачите, изисквани, за да намерите налягането на водния стълб. Неговата плътност - 1000 кг / м. Формулата е валидна не само за течности, но и за идеален газ. Има и друг формула налягане:

Когато - силата на тежестта в качеството на течност (теглото си) на, - площта, на която се упражнява натиск.

Примери за решаване на проблемите на "налягане"